2009-03-26

Tack Danmark: Bro över Fehmarn-bält!

Med denna bro kommer järnvägen kunna konkurrera med flyget till norra Tyskland. Tack, Danmark! Förhoppningsvis investerar Sverige i järnvägsinfrastruktur, så att sträckan Stockholm-Hamburg kortas ned till några timmar. Att beslutet att bygga Fehmarn-bält-bron har dröjt så länge beror främst på att Tyskland har visat sig ointresserat. Stora hamnar i Rostock mfl. gillar inte konkurrensen med en fast förbindelse.

Apropå tåg så är det sorgligt att se regeringens halsstarrighet i fallet konkurrensutsättning av SJ. SJ är ett naturligt monopol med stordriftfördelar, precis som Posten. Det är nyliberal ideologisk blindhet att bortse från faktumet att det sammantaget blir dyrare med fler aktörer på samma spår, eller fler brevbärare i samma trappuppgång.

2009-03-17

Heders, Lars Ohly!

När jag googlade på mig själv häromdagen hittade jag detta:
Lars Ohly svarar på ett gammalt inlägg jag skrev på vänsterns debattforum. Att Ohly har en annan uppfattning än jag ang. val av fack förtar inte faktum: Det hedrar Ohly att han tar sig tid att skriva ett svar till en nobody som jag. Hans förhoppning att jag ska känna mig varmt välkommen i partiet är härmed bekräftad.

2009-03-16

Free Burmas political prisoners!

Dear Friends,

Will you make a stand for Burma's Political Prisoners?
Today thousands of people across the world are uniting with one voice
demanding the release all of Burma's political prisoners. They are taking
part in a global signature campaign which aims to collect 888,888 signatures
before 24 May 2009 the legal date that Burma’s democracy leader, Aung San
Suu Kyi should be released from house arrest.

The petition calls on the UN Secretary General Ban Ki-moon to make it his
personal priority to secure the release of all political prisoners in Burma,
as the essential first step towards democracy in the country.

Please sign the petition now!

The target of 888,888 signatures symbolises 8.8.88, the day the junta
massacred some 3,000 people who courageously protested in Burma’s largest
democracy uprising.

*Political Prisoners In Burma – Facts
** There are over 2,100 political prisoners in Burma.
* *They are innocent:* These prisoners have committed no crime. They have
been imprisoned for peacefully calling for democracy and freedom in Burma.
* *They are subjected to horrific torture:* Once in prison, democracy
activists face horrific torture, including electric shocks, rape, iron rods
rubbed on their shins until the flesh rubs off, severe beatings and solitary
confinement.
* *They endure terrible suffering:* Many prisoners are kept in their cells
24 hours a day, given inadequate food and are in poor health. However, the
regime appears to be systematically denying medical treatment to political
prisoners.

These are brave men and women that are at the forefront of the fight for
freedom and democracy in Burma. They need your help.


Sign the petition now!

A global movement
We can’t let the world forget these political prisoners. Please help by
forwarding this email to your friends and colleagues so that they too can
make a stand for freedom in Burma.

Thank you,

Anna Roberts
Director
Burma Campaign UK

2009-03-03

Bokrecension

En Värld Utan Fattigdom: Socialt Företagande Och Kapitalismens Framtid
Muhammad Yunus
Bookhouse Publishing AB, 2008

Muhammad Yunus är mannen bakom idén mikrokrediter. Grameen Bank, med ursprung i Bangladesh, ger små lån till fattiga människor utan kreditvärdighet. Tanken har burit frukt och idag finns det mikrokreditsbanker på alla kontinenter. Miljontals fattiga har tagit sig ur sin misär och kan idag leva på sitt småföretagande. 2006 delade Yunus och Grameen bank på Nobels fredspris.

Yunus är idag väl sedd i fina sällskap såsom World Economic Forum i Davos. Han har superkapitalister såsom Bill Gates öra. Är det anledning nog att avfärda honom ur ett vänsterperspektiv? Absolut inte, tvärtom är denna bok rent revolutionär läsning. Hans människosyn är att de flesta människor har en inneboende förmåga till entrepenörskap, vilket han har sett bekräftat miljonfalt i arbetet med mikrokrediter. (Den gängse kapitalistiska synen är annars att bara ett fåtal kan bli entrepenörer, och de övriga i arbetsför ålder kan arbeta i deras företag.)

Han kritiserar den kapitalistiska endimensionella synen på företag, där vinstmaximering är det enda kriteriet för om ett företag är framgångsrikt eller inte. Istället borde samhällsnyttan vara det gällande kriteriet. Han föreslår att man ska bedriva socialt företagande. Som exempel i boken så har han startat ett företag som heter Grameen Danone, ett samarbete med den multinationella jätten Danone, som har gått med på Yunus kriterier för hur företaget ska skötas. De tillverkar yoghurt som är billig och nyttig för småbarn i Bangladesh. Grameen Danone har inga vinstkrav på sig, endast sociala diton.

Denna typ av socialt företagande föreslår han borde vara framtiden för kapitalismen. Om han lyckas i sitt värv att övertyga fler kapitalistiska företag som Danone att arbeta med samhällsnyttan som primärt mål så är det fantastiskt. Det är månne en framkomligare väg än att arbeta emot kapitalismen som vi inom vänstern normalt gör. Än är det dock för tidigt att säga att han kommer att lyckas omvälva kapitalismen inifrån, även om han gör ett minst sagt energiskt intryck i denna bok.

Sammantaget är det en upplyftande och konstruktiv läsning i hur man med små medel kan åstadkomma stora förbättringar för fattiga människor världen över. I dessa tider då mycket ser ut att gå åt fel håll är denna bok ett nödvändigt lyckopiller.